بر اساس لیست های وزارت بهداشت و وزارت علوم تمام رشته های دانشگاهی در دانشگاه لومونوسوف مورد تایید میباشد

دانشگاه لومونوسوف بر اساس رتبه بندی جهانی به عنوان بهترین دانشگاه کشور روسیه شناخته میشود

هرچند دانشگاه لومونوسوف در زمینه پزشکی بهترین دانشگاه روسیه نیست اما کیفیت بسیار خوبی از آموزش را به متقاضیان ارایه میدهد.

زبان تحصیل :

دانشگاه لومونوسوف رشته های دارو سازی و پزشکی را به زبان روسی ارایه میدهد

پادفک (کالج زبان):

مانند اکثر دانشگاهی روس زبان دانشگاه لومونوسوف نیز یک  دوره یکساله به زبان روسی ارایه میدهد که متقاضیان با شرکت در آن برای آزمون ورودی آماده میشوند

آزمون ورودی پزشکی:

بعد از کالج یا همان پادفک ، آزمون شیمی به زبان روسی برگزار میشود که در صورت موفقیت در آن متقاصی وارد کورس اصلی پزشکی خواهد شد

هزینه ها:

پادفک ( کالج زبان) : ۶ هزار دلار در سال

شهریه پزشکی  در دانشگاه : ۴۰۰ هزار روبل در سال

بیمه : ۲۰۰ دلار در سال

خوابگاه : ۱۷۰ دلار در ماه

 

این مقاله در حال تکمیل است…