بر اساس لیست جدید وزارت بهداشت دانشگاه سچینوا مورد تایید قرار گرفت.

یکی از مجهزترین دانشگاهای پزشکی کشور روسیه با داشتن دو بیمارستان بهترین دوره آموزش پزشکی را ارایه میدهد

ازمون ورودی:

دانشگاه سچینوا را از لحاظ کیفیت آموزشی در رشته پزشکی میتوان بهترین دانشگاه روسیه خطاب کرد. به همین خاطر شروط معدل بالای ۱۶ دیپلم را برای ورود به کورس پزشکی تعیین نموده است.ضمنا آزمون ورودی از دروس زیست شناسی و شیمی نیز تعیین کننده قبول شدگان برای کورس اصلی پزشکی میباشد.

هزینه یکساله کالج:

۶۸۰۰ دلار

هزینه دانشگاه به زبان انگلیسی :

پزشکی : ۱۰هزاردلار

دندانپزشکی : ۱۱ هزار دلار

خوابگاه 

دانشگاه سچینوا سیستم خوابگاهی گسترده ای نداشته و دانشجویان ایرانی عموما مجبور به استفاده از خوابگاه خصوصی شده و یا بصورت چند نفره خانه ای اجاره مینمایند.البته درصورتی که فرد بتواند وارد سیستم خابگاهی شور هزینه ان ماهیانه ۲۰۰ دلار خواهد بود

 

 

این مقاله در حال بروز رسانیست