اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
آموزش اشخاص در ترکی استانبولی

درس ۱ – اشخاص در زبان ترکی استانبولی

فارسی Türkçe   ‫من ben ‫من و تو ben ve sen ‫هردوی ما biz ikimiz ‫او،خودش  (مرد) (o, kendisi (erkek ‫آن مرد و آن زن  (o […]